Privaatsuspoliitika

Hindame kõrgelt Teie privaatsust. Siit leiad põhimõtted, mille alusel töötleme oma klientide isikuandmeid. Küsimusi meie veebilehel teostatava isikuandmete töötlemise kohta saab esitada e-posti aadressile [email protected]

Privaatsuspoliitika ulatus

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes külastavad meie veebilehte.

Isikuandmete vastutav töötleja

Ebros Services OÜ on isikuandmete vastutav töötleja (registrikood 12320721, asukoht Kadaka pst 153, Tallinn 11625, Eesti, [email protected])

Milliseid isikuandmeid me kogume, säilitame ja kasutame (töötleme)?

Teenuse parima osutamise eesmärgil võime koguda vajalikus ulatuses Teie isikuandmeid, näiteks

 • kliendi nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • makse info (maksja nimi, pank, pangakonto number, selgitus, viitenumber jm maksekorraldusel kajastuv);
 • tellimuse sisu, maksumus ja maksetega seotud andmed ning võimalik suhtlus seoses tellimusega (ostuajalugu);
 • Veebilehe ja veebipoe kasutaja või külastaja IP-aadress ja teised küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil kogutud (võrgu)identifikaatorid;
 • otseturundusega seotud valikud.

Miks me isikuandmeid töötleme?

Töötleme isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 •  kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
 •  kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine;
 •  kliendi päringutele vastamine;
 •  kliendisuhete arendamine ja analüüs;
 •  toodete ja teenuste pakkumine;
 •  otseturundus;
 •  õigustatud huvi;
 •  tarbijaharjumuste uurimine;
 •  teenuste haldamine ja arendamine;
 •  veebilehe kasutamine ja täiustamine;
 •  loosimiste ja küsitluste läbi viimine;
 •  müügistatistika koostamine;
 • veebilehe ja veebipoe kasutamise statistika koostamine;
 • suunatud reklaami tegemine;
 • isikute ja vara kaitse;
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

Kasutame Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad kliendiandmebaasis ja veebilehel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kellele me isikuandmeid edastame?

Võime Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad vajalikke teenuseid, näiteks

 • Maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS;
 • Kauba kättetoimetamiseks edastame kliendi ja/või saaja kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress) kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.

Lisaks eeltoodule on meil õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Võime töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Võime Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja muude pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes ühendust e-posti aadressil [email protected]

Küpsiste kasutamine

Meie veebilehel kasutakse küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mis salvestub meie veebilehe külastaja arvutisse või mobiiliseadmesse. Küpsised annavad meile statistilist teavet, mis aitavad analüüsida meie veebilehe külastajate käitumismustreid ning kasutada seda kasutajakogemuse parendamiseks ja turunduseks.

Meil on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • Google Analytics. Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine. Me kogume nende küpsiste abil analüütilisi andmeid veebilehe külastajate kohta. Andmeid võime kasutada ka reklaami suunamiseks Google’i reklaamivõrgustikus;
 • Google Tag Manager. Küpsis, mille kaudu haldame veebilehele paigaldatavaid küpsiseid; 
 • Facebook Pixel. Küpsis reklaamide suunamiseks ja tulemuste jälgimiseks Facebookis. 

Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.

Isikustamata andmete töötlemine

Meie veebilehe külastamisel võime koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Töötleme nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Isikuandmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Võime edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus.

Profileerimine

Võime kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Me ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Palun pöörduge meie poole [email protected], kui soovite 

 • tutvuda isikuandmetega, mida oleme teie kohta kogunud;
 • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist või ülekandmist;
 • esitada isikuandmete töötlemisele vastuväiteid või kui vajate isikuandmete töötlemise kohta täiendavat informatsiooni.

Privaatsuspoliitika muutmine

Meil on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav meie veebilehelt www.ballamuu.com.

Kaebuste esitamine

Teeme omalt poolt kõik, et täita kõiki nõudeid ning mitte rikkuda teie õigusi, kuid kui te siiski leiate, et oleme käitunud õigusvastaselt või teie õigusi rikkunud, siis palun võtke meiega ühendust ja püüame leida lahenduse.

Teil õigus igal ajal pöörduda meie poole e-posti aadressil [email protected], Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Privaatsuspoliitika käesolev redaktsioon kehtib alates 05.12.2020